top of page

KKŞT DANIŞMALIK

SAVUNMA SANAYİİ YOLCULUĞUNA BAŞLANGIÇ

Savunma Sanayii yolculuğuna yeni başlayan veya yeni yatırımlar ile büyümeyi hedefleyen sizlere;  meri mevzuat kapsamında almanız zorunlu Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzni  hakkında bilgi sunduğumuz ve bu kapsamda yaptığımız Danışmanlık Hizmeti ile ilgili sayfamıza hoş geldiniz.
TESİS GÜVENLİK BELGESİ

TESİS GÜVENLİK BELGESİ

Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi 5202 sayılı Kanun kapsamında alınması zorunlu bir belgedir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından alınır. Tesis Güvenlik Belgesinin amacı; her türlü casusluk, sabotaj, baskın, yıkıcı faaliyet, hırsızlık, yangın, iş kazalarına karşı tesis, personel, bilgi, doküman, araç, gereç, makine güvenliğini sağlamak, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye yetkisiz şahısların ulaşmasını engellemek, proje çalışmaları için güvenilir bir ortam hazırlamaktır. Belge alınmadan faaliyet göstermenin kanun kapsamında cezai hükümleri bulunmaktadır.

Tesis Güvenlik Belgelendirme sürecinin en başından sonunda kadar veya belgelendirme sürecinde (başvuru, ilgili doküman hazırlama, fiziki alt yapı hazırlığı ve denetim öncesi hazırlıklar v.b) ihtiyaç duyduğunuz her aşamada bizzat aktif çalışma hayatında denetim yapmış profesyonel  personelimizle  danışmanlık sunmaktayız.

AQAPVE KURULUŞ

ÜRETİM İZİN BELGESİ

Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi 5201 sayılı Kanun kapsamında Kontrole Tabi Listede yer alan her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşların tarafından alınması zorunlu bir belgedir. Kontrole Tâbi Listen  ilgili makamlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirlenir ve her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede tebliğ olarak yayımlanır.

Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimi için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Üretim İzni alınır. Belge alınmadan faaliyet göstermenin kanun kapsamında cezai hükümleri bulunmaktadır.

Üretim İzni  Belgelendirme sürecinin en başından sonunda kadar veya belgelendirme sürecinde ihtiyaç duyduğunuz aşamalarında (başvuru, ilgili doküman hazırlama, fiziki alt yapı hazırlığı ve denetim öncesi hazırlıklar v.b) bizzat aktif çalışma hayatında denetim yapmış profesyonel  personelimizle   danışmanlık sunmaktayız.

ÜRÜN VE ÜRETİM HATTI KALİFİKASYONU

AQAP BELGESİ

AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir.

Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO gerekliliklerini de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.

Günümüzdeki ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı´nın da temellerini oluşturan AQAP standardı, ilk olarak 1968´de NATO üyesi ülkeler için oluşturulmuş askeri alanda kalite standardı olarak ortaya çıkmıştır.

KURULUŞ İZNİ

Kuruluş  İzni ile ilgili olarak 5201 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde “Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.” ifadesi mevcuttur.

Bu Kanun kapsamında “Kontrole Tâbi Liste”nin nelerden ibaret olduğu, ilgili makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir ve her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede tebliğ olarak yayımlanır.

Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimini yapacak isteklilerin, öncelikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Kuruluş İzni almaları gerekir. Bu kapsamda faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar, Millî Savunma Bakanlığınca aranan istek ve özellikleri en kısa süre içinde tamamlar ve Kuruluş İzni verilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

ÜRETİM İZNİ

ONAYLI TEDARİKÇİ BELGESİ

ÜRÜN VE ÜRETİM HATTI KALİFİKASYONU

14 Mayıs 2022 Tarihinde onaylanan Askeri  Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734  Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında  yapılacak Mal ve Hizmet Alımları  Onaylı Tedarikçilerden yapılmaktadır.

Anılan kanun kapsamında Mal ve Hizmet Sunumu yapacak firmaların Onaylı Tedarikçi olmaları gerekmektedir.

Tedarikçi Adayı Başvuru Formu doldurularak Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) veya AFGM bağlısı Askeri Fabrikalara başvurular elden yapılmaktadır. Posta yoluyla gönderilen  evraklar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslı  veya noter onaylı örneği ve/veya vekâlet aslı veya noter onaylı örneği  (vekâlet, Gizlilik Sözleşmesini ve AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formunu  imzalamayı kapsayacak şekilde verilmiş olmalıdır) ile imza  beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (vekâleten başvurularda)  ibrazı gerekmektedir. Gizlilik Sözleşmesi, Tedarikçi Adayı Başvuru Formu  ve bütün eklerin her sayfası firmayı temsile yetkili kişi tarafından  imzalanacak ve kaşelenecektir. Onaylı Tedarikçi Adayı başvuru evrakları  telli dosyaya; AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formu en üstte, ekleri ise  başvuru formu soru sırasına göre altta olacak şekilde evraklar delinerek  takılacaktır.

02 Aralık 2019 ve sonraki tarihlerde yapılacak tüm  işlemlerde güncel Gizlilik Sözleşmesi ve AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru  Formu kullanılacaktır.

Hatalı üretim riskini en aza indirmek amacıyla; siparişi alan yüklenicinin, şartnamede teknik detayları verilen ürünün üretilmesinde kullanılan personel, malzeme, parça, takım, aparat, mastar, üretim süreci ile ilgili prosesler, test imkânları, depolama ve sevkiyat kabiliyeti ile üretim kapasitesi açısından yeterli ve uygun olduğunu idareye ispatlamasıdır.

Millî Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeye bağlanan; silah, mühimmat, roket, füze, araç, makine ve teçhizata ait ürün ve üretim hattı kalifikasyonu yapmak 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü görevleri arasındadır.

Ürün /Üretim Hattı Kalifikasyon Proje Yönetim Makamı tarafından onaylanan Ürün /Üretim Hattı Kalifikasyon Planına göre yapılır.

bottom of page